Historikk

Print Historikken kring tilskotsordningar til friviljuge barne- og ungdomsorganisasjonar frå etterkrigstida fram til BUO-utvalets arbeid kan du lesa meir om under:

 

Samandrag av NOU 2006:13 - Fritid med mening
Utdrag fra NOU 1997:1

For meir informasjon:

St.meld. nr. 32 (1996-97) Om tilskuddsregler for barne- og ungdomsorganisasjonene
NOU 1997: 1 - Regelverk om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner
NOU 2006:13 Fritid med mening