Link til nettvisning av informasjonsmøtet

Les hele saken » (04/10/2016)

Fristen for å søkje om tilskot er sett til 1. november 2016.

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2017 blir 1. november 2016 for både nasjonal og internasjonal grunnstøtte.

Det blir ett søknadsskjema for nasjonal grunnstøtte og ett for internasjonal grunnstøtte, men forenklet søknadsordning for de som søker om begge tilskuddene.

Opplæringsseminar 2016

Fordelingsutvalet sitt årlege opplæringsseminar vil i år verte avholdt onsdag 15. juni, kl. 11.00 – 15.00, i Holdberg Terrasse Kurs- og Konferansesenter i Stensberggata 25-27, Oslo, 1. etg.
Les hele saken » (23/05/2016)

Søknadsskjemane vert laga på nytt

På grunn av ei alvorleg feil i dei tre skjemane for § 13, § 14 og etableringstilskot må vi leggje dei ut på nytt i Altinn fredag 19. desember. Diverre betyr det at informasjon som allereie er lagt inn eller skjema som allereie er sendt inn kan gå tapt.
Les hele saken » (17/12/2014)

Informasjonsmøte og opplæringsseminar 10. desember

Fordelingsutvalet inviterer til informasjonsmøte om den reviderte føresegna og opplæringsseminar onsdag 10. desember.
Les hele saken » (08/12/2014)

Søknadsskjema for 2015 vert opna 10. desember

Søknadskjema for tilskotsåret 2015 opnar i Altinn 10. desember. Me vil leggja ut link til skjemaet på sida Skjema. Søknadsfrist er 15. januar 2015.
Les hele saken » (05/12/2014)

Føresegna er ferdig revidert

«Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner» er nå ferdig revidert. De kan lese føresegna her.
Les hele saken » (05/12/2014)

Søknadsfrist for tilskotsåret 2015 vert 15. januar 2015

Les hele saken » (20/11/2014)

Fordelingsutvalet sitt høyringssvar

Her finn de Fordelingsutvalet sitt høyringssvar til departementet sitt forslag til endringar i føresegn om tilskot til dei frivillige, landsomfattande barne- og ungdomsorganisasjonane.

Revisjon av føresegna – endring av søknadsfrist for 2015

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har gjeve Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i oppdrag å revidere «Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner».
Les hele saken » (20/05/2014)

Berre elektroniske søknadsskjema frå og med 2014

Frå og med søknadsåret 2014 vil alle søknadsskjema vere tilgjengelege i Altinn. Dette gjeld også søknad om uttrappingstilskot og internasjonal grunnstønad for partipolitiske ungdomsorganisasjonar. Det skal difor ikkje søkas om tilskot på papir lenger.

Kontrollrapport 2013

Rapporten fra kontrollen 2013 ligg på sida Kontroll/Rapportar.

Søknadskjema for 2014 er no opne i Altinn!

Frist for å søkje for tilskotsåret 2014 er 15. september 2013.
Les hele saken » (13/06/2013)

2. fordeling er sendt til utbetaling

Tilskotsbreva til båe nasjonal og internasjonal grunnstønad 2013 vart sende i byrjinga av juni. Tilskotet skal være på konti seinast 26. juni.

Søknadsfristen for 2014 er 15. september 2013.

Søknadsskjema skal være tilgjengelege frå midten av juni 2013.

Ny postadresse

All post skal frå og med 4. mars 2013 sendast til Fordelingsutvalet, Postboks 2233, 3103 Tønsberg.
E-post-adressen er fortsatt den same: fordelingsutvalet@bufdir.no.

Bank ID kan nyttast i Altinn

Sjå artikkel for meir om dette.

Orientering om endring i Fordelingsutvalet sin praksis rundt dokumentasjon ved handsaming av søknad og kontroll

Organisasjonane vil om kort tid få brev frå Fordelingsutvalet. Her vil utvalet gjere greie for ein endring av praksis rundt dokumentasjon ved handsaming av søknadar og kontroll. Brevet er lagt ut i presedensarkivet òg.
Les hele saken » (29/06/2011)

Om familiemedlemskap

Ei ny sak om familiemedlemskap er å finne i presedensarkivet.
Les hele saken » (03/09/2010)

Føresegna - ny rettleiing!

Fordelingsutvalet har laga ei ny rettleiing til føresegna.
Les hele saken » (29/09/2009)

Endring i føresegna av 29. november 2007

Barne- og likestillingsdepartementet har vedteke endringar i føresegna om tilskot til friviljuge barne- og ungdomsorganisasjonar.
Les hele saken » (28/09/2009)

Kursrettleiar og liste med sjekkpunkt

Etter å ha fått ein del meldingar om å produsere noko som kan vera til hjelp under arbeidet med å samle inn dokumentasjon av kurs, har vi lagt ut ein liten rettleiar med ein del sjekkpunkt. Du finn dokumenta under menyen skjema.
Les hele saken » (14/07/2008)