Frist for å søkje om tilskot for tilskotsåret 2019 er 17. september 2018.

Les hele saken » (31/08/2018)

Fordelingsutvalet sitt årlege opplæringsseminar vert arrangert 13. juni 2018

Les hele saken » (04/06/2018)

Nytt Excel-skjema for oversikt over sentrale kurs og internasjonale aktivitetar

Det er lagt ut eit skjema for øversikt over sentrale kurs og internasjonale aktivitetar i grunnlagsåret 2018 under "Skjema".

3. fordeling av nasjonal og internasjonal grunnstønad

3. fordeling av nasjonal og internasjonal grunnstønad vert gjennomførd i desse dagar.
Les hele saken » (22/11/2017)

Endring i føresegn av 29. november 2007

Barne- og likestillingsdepartementet har vedteke endringar i føresegna om tilskot til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar. Føresegna ligg på Lovdata.

Fristen for å søkje om tilskot til nasjonalt og internasjonalt arbeid for tilskotsåret 2018, er flytta til 15. desember 2017

Søknadsskjemaene vert tilgjengelege seinast onsdag 15. november kl. 12.00. Vi gjer beskjed når skjemaene er opne i søknadsportalen til Bufdir. Vi ber igjen alle verksemdadministratorane om å oppdatere kontaktinformasjonen i portalen.

Vi minnar om at det ikkje er krav om særattestasjon for revisor lenger.

Tilskotsbrev og 2. utbetaling av tilskot for 2017

Vi satser på at 2. halvdel av tilskotet for 2017 vil være på konto før juli i år. Tilskotsbrevet, med endeleg sum for året, vil verte sendt seinast 27. juni i år.

Link til nettvisning av informasjonsmøtet

Les hele saken » (04/10/2016)

Føresegna er ferdig revidert

«Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner» er nå ferdig revidert. De kan lese føresegna her.
Les hele saken » (05/12/2014)

Fordelingsutvalet sitt høyringssvar

Her finn de Fordelingsutvalet sitt høyringssvar til departementet sitt forslag til endringar i føresegn om tilskot til dei frivillige, landsomfattande barne- og ungdomsorganisasjonane.

Ny postadresse

All post skal frå og med 4. mars 2013 sendast til Fordelingsutvalet, Postboks 2233, 3103 Tønsberg.
E-post-adressen er fortsatt den same: fordelingsutvalet@bufdir.no.

Orientering om endring i Fordelingsutvalet sin praksis rundt dokumentasjon ved handsaming av søknad og kontroll

Organisasjonane vil om kort tid få brev frå Fordelingsutvalet. Her vil utvalet gjere greie for ein endring av praksis rundt dokumentasjon ved handsaming av søknadar og kontroll. Brevet er lagt ut i presedensarkivet òg.
Les hele saken » (29/06/2011)

Føresegna - ny rettleiing!

Fordelingsutvalet har laga ei ny rettleiing til føresegna.
Les hele saken » (29/09/2009)

Kursrettleiar og liste med sjekkpunkt

Etter å ha fått ein del meldingar om å produsere noko som kan vera til hjelp under arbeidet med å samle inn dokumentasjon av kurs, har vi lagt ut ein liten rettleiar med ein del sjekkpunkt. Du finn dokumenta under menyen skjema.
Les hele saken » (14/07/2008)