Print

1. fordeling 2011

Organisasjonar som mottek tilskot etter føresegna sine §§ 13 og 14 vil få tildelingsbrev tilsendt i veke 4. Fyrste halvdelen av tilskot kan ein vente utbetalt i veke 6.