Print

2. fordeling er sendt til utbetaling

Tilskotsbreva til båe nasjonal og internasjonal grunnstønad 2013 vart sende i byrjinga av juni. Tilskotet skal være på konti seinast 26. juni.