Print

2. utbetaling av nasjonalt og internasjonalt tilskot 2010

Sekretariatet har sendt desse til utbetaling og pengane skal vere på dykkar konto i løpet av 14 dagar.