Print

3. fordeling av nasjonal og internasjonal grunnstønad

3. fordeling av nasjonal og internasjonal grunnstønad vert gjennomførd i desse dagar.

Det vert fordelt 1,1 millionar kroner til nasjonal grunnstønad for organisasjonane som har fått tilskot etter §§ 13 og 14 i føresegna.

Det vert fordelt 500 000 kroner til internasjonal grunnstønad.

Tilskotet vil vera på konto innan første veke i desember.