Print

Auking av tilskotet til nasjonal grunnstøtte 2004


Ramma for grunnstøtte til nasjonalt arbeid i 2004 er på 62 926 000,-. Dette er ei øyking på kr. 2 682 000,- frå 2003.

Ramma for grunnstøtte til internasjonalt arbeid er på kr. 2 500 000,-, som i 2003.