Print

Berre elektroniske søknadsskjema frå og med 2014

Frå og med søknadsåret 2014 vil alle søknadsskjema vere tilgjengelege i Altinn. Dette gjeld også søknad om uttrappingstilskot og internasjonal grunnstønad for partipolitiske ungdomsorganisasjonar. Det skal difor ikkje søkas om tilskot på papir lenger.