Print

Endring i føresegn av 29. november 2007

Barne- og likestillingsdepartementet har vedteke endringar i føresegna om tilskot til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar. Føresegna ligg på Lovdata.