Print

Endring i føresegna av 29. november 2007

Barne- og likestillingsdepartementet har vedteke endringar i føresegna om tilskot til friviljuge barne- og ungdomsorganisasjonar.

Fordelingsutvalets nettsider er oppdatert i forhold til ny forskrift. I presedensarkivet ligg høyrings- og fylgjebrev til føresegna. Føresegna ligg kun føre på bokmål.