Print

Føresegna - ny rettleiing!

Fordelingsutvalet har laga ei ny rettleiing til føresegna.

Rettleiinga er send til alle organisasjonar som mottek stønad. Her håper vi organisasjonane skal finne svar på det meste dei lurar på. Vi tilrår sentralleddet i organisasjonane å setje seg godt inn i rettleiinga. Ho vil vere å finne under menyvalet skjema. Rettleiinga ligg kun føre på bokmål.