Print

Fordelingsutvalet sitt årlege opplæringsseminar vert arrangert 13. juni 2018


Opplæringsseminaret er ei grunnopplæring i regelverket rundt Fordelingsutvalet si tilskotsordning. Det er fyrst og fremst retta mot nytilsette i organisasjonane og nye organisasjonar i ordninga, men alle som ynskjer å delta er velkomne. Vi oppfordrar og alle organisasjonane til å delta ofte på seminaret.

Organisasjonar som har sitt hovudsete utanfor Oslo får dekka billigaste kollektive reisemåte for ein person.

Frist for påmelding er søndag 10. juni.

Påmelding: link til påmelding