Print

Fordelingsutvalet sitt høyringssvar

Her finn de Fordelingsutvalet sitt høyringssvar til departementet sitt forslag til endringar i føresegn om tilskot til dei frivillige, landsomfattande barne- og ungdomsorganisasjonane.