Print

Framlegg til statsbudsjett 2007 (St.prp.nr 1 2006-2007)

Framlegg til statsbudsjett finn du her
Når det gjeld stønad til friviljuge barne- og ungdomsorganisasjonar finn du tekst og budsjett her. Mest interessant er kan hende kap 857, post 70.