Print

Frist for å søkje om tilskot for tilskotsåret 2019 er 17. september 2018.


Fristen gjeld for båe nasjonal og internasjonal grunnstønad.

Logg inn i vår søknadsportal https://soknadsportal.bufdir.no for å sende inn søknaden.

Gå til "Skjema" for å finne meir informasjon om søknadsprosessen.