Print

Fristen for å søke for tilskotsåret 2013 vert flytta til 15. oktober

Fordelingsutvalet vil meddele at fristen for å søke om båe nasjonalt og internasjonalt driftstilskot er flytta til 15. oktober 2012.

Fordelingsutvalet vonar at søknadane kan sendast inn elektronisk.

Unntaket er dei partipolitiske organisasjonane som skal søke om internasjonalt driftstilskot - dei må førebels søke på papir.