Print

Fristen for å søkje om tilskot til nasjonalt og internasjonalt arbeid for tilskotsåret 2018, er flytta til 15. desember 2017

Søknadsskjemaene vert tilgjengelege seinast onsdag 15. november kl. 12.00. Vi gjer beskjed når skjemaene er opne i søknadsportalen til Bufdir. Vi ber igjen alle verksemdadministratorane om å oppdatere kontaktinformasjonen i portalen.

Vi minnar om at det ikkje er krav om særattestasjon for revisor lenger.