Print

Fristen for å sende inn søknad for tilskotsåret 2007 var 1. september 2006


Fristen for å sende inn søknad om både nasjonalt og internasjonal driftstilskot for tilskotsåret 2007, var 1. september 2006

Søknadspapir vart sende ut i juni månad.