Print

Heimesidene lagd over på ny publiseringsløysing


Frå og med 25. september, leggjast heimesidene over på ny publiseringsløysing. Dette vil ikkje ha mykje å seie for våre brukarar, men er ei stor forbetring for utvalet sitt sekretariat.

Den store skilnaden vil vera at vi nå også har alle sidene, med unntak av forskrifta, presedensarkivet og enkelte rapportar, på nynorsk.

Dersom de oppdagar linkar som ikkje verkar, eller finn direkte feil, vil vi gjerne ha tilbakemelding frå dykk.