Print

Informasjonsmøte 2008

Informasjonsmøtet vert i år halde onsdag 18. juni, på Håndverkeren Konferansesenter i Oslo, frå kl. 10.00. Vi bed difor organisasjonane halde av datoen. Vi kjem attende med endeleg program, men vi vil heilt sikkert informere om innføringa av sentrale kurs som berekningsgrunnlag m.m.

Vi informerer samstundes om at søknadspapira for 2009 vert lagde ut på heimesidene våre seinast fredag 13. juni. Dei vert også sendt per post til dei organisasjonene som bed og har bedt om det.