Print

Informasjonsmøtet vart arrangert 13. august


Årets informasjonsmøte gjekk av stabelen onsdag 13. august. For å høyre på tema som endring av revisors særattestasjon, nye kontrollrutinar og eit spesielt engasjerande foredrag om internkontroll, deltok til saman 47 representantar frå organisasjonane, LNU og Barne- og familiedepartementet. Heile lista over deltakarar kan de sjå Deltakerliste. Møtet vart halde i Oslo Kongressenter.