Print

Innstilling frå BUO-utvalet

Barne- og ungdomsorganisasjonsutvalget (BUO-utvalet) har lagt fram ei innstilling.
Det offentlig utvalet som vart nedsett for å vurdere statleg stønadspolitikk overfor dei frivilljuge barne- og ungdomsorganisasjonene, la torsdag 29. juni frmm si innstilling i form av NOU 2006:13, "Fritid med mening".