Print

Kontrollrapporten for 2004 er lagt ut på heimesida

Rapporten om kontroll av grunnlag for nasjonalt og internasjonalt driftstilskot 2004, er nå lagt ut under "Rapportar" på kontrollsida.

Fordelingsutvalet vil frå i år ikkje lenger trykke opp og distribuere kontrollrapporten. Rapporten vil berre liggje på heimesida, og kan lastas ned derifrå.