Print

Kursrettleiar og liste med sjekkpunkt

Etter å ha fått ein del meldingar om å produsere noko som kan vera til hjelp under arbeidet med å samle inn dokumentasjon av kurs, har vi lagt ut ein liten rettleiar med ein del sjekkpunkt. Du finn dokumenta under menyen skjema.