Print

Nasjonal grunnstønad 2009 - 2.utbetaling

Sekretariatet har sendt desse til utbetaling og pengane skal vere på dykkar konto i løpet av 14 dagar.

2.utbetaling av internasjonal grunnstønad vil grunna tekniske problem og saker som ikkje er ferdig handsama, diverre verte noko forseinka. Vi jobbar for at dette skal vere klart mot slutten av juni frå vår side. Vi bed om orsaking for eventuelle ulemper dette får for dykk.