Print

Ny postadresse

All post skal frå og med 4. mars 2013 sendast til Fordelingsutvalet, Postboks 2233, 3103 Tønsberg.
E-post-adressen er fortsatt den same: fordelingsutvalet@bufdir.no.