Print

Nye saker i presedensarkivet

BLD har handsama ei klagesak vedrørande familiemedlemskap (SOS Rasisme), ei vedrørande kva tid medlemmer skal registrerast (SOS Rasisme) og to saker vedrørande bonuspoeng (FAbU og KRIK). Sjå punkta 76, 79, 77 og 78 i presedensarkivet .