Print

Nytt Excel-skjema for oversikt over sentrale kurs og internasjonale aktivitetar

Det er lagt ut eit skjema for øversikt over sentrale kurs og internasjonale aktivitetar i grunnlagsåret 2018 under "Skjema".