Print

Nytt Fordelingsutval

Frå og med 1. september har eit nytt Fordelingsutval trådt i kraft.

Terje Winther, Ingvild Straume Mørland, Jon Evang, Birgitte Løes, Sten Magne Berglund og Tong L. Hung går ut av utvalet. Inn kommer Nils Hidle (Ung Kirkesang), Eli Ulvestad (LNU), Kjersti Grøtting (FFOU), Pål Winnæss (Helsedepartementet), Bjarnhild Hodneland (HFBU) og Kjartan Almenning (EU). Lista over heile sammensetinga av det nye utvalet, finn de på utvalssida.