Print

Nytt direktorat for sekretariatet

Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen (BUFA) vart 1. juli 2004 slått saman med Statens Barnevern og Familievern (SBF) til eit direktorat. Direktoratet heiter Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Fordelingsutvalet vil ha same postadresse som før, og sekretariatet vil framleis vere i Universitetsgata 7.

Nye e-postadressar finn du under "Kontakt".