Print

Opplæringsseminaret 28. mai avlyst

Fordelingsutvalet avlyser opplæringsseminaret den 28. mai 2014.

Årsaka er at føresegna om tilskot til friviljuge barne- og ungdomsorganisasjonar skal reviderast (sjå eiga nyhendesak). Vi vil kome tilbake med ny dato for opplæringsseminar når føresegna er klar. Det vert også halde eit informasjonsmøte om eventuelle endringar i føresegna.