Print

Orientering om endring i Fordelingsutvalet sin praksis rundt dokumentasjon ved handsaming av søknad og kontroll

Organisasjonane vil om kort tid få brev frå Fordelingsutvalet. Her vil utvalet gjere greie for ein endring av praksis rundt dokumentasjon ved handsaming av søknadar og kontroll. Brevet er lagt ut i presedensarkivet òg.