Print

Søknadsfrist 2012 er 1. november

Skjema er no opna i Altinn. Vi har diverre ikkje fått oppdatert nynorsksidene om elektroniske skjema og må vise til nyhetssiden, skjemasiden og spørsmål- og svarsiden på bokmål. Nynorsksidene vil verte oppdatert med det fyrste.