Print

Søknadsfrist for tilskotsåret 2005 er 1. september 2004


Søknadspapirar er sende til organisasjonane i ordninga, men finnast også under "Skjemaer" på denne hjemmesida.

Spørsmål vedrørande søknadspapirar og vedlegg, kan stillast til Finn Kvåle (24 04 40 18) eller Carl F. Gjerdrum (24 04 40 19).