Print

Søknadskjema for 2014 er no opne i Altinn!

Frist for å søkje for tilskotsåret 2014 er 15. september 2013.Husk at Enhetsregisteret må vere oppdatert med riktig informasjon om organisasjonen. Spesielt viktig er det at leiar av styret og dagleg leiar er korrekt oppført.

Organisasjonane bør lese informasjonen på skjemasida og spørsmål- og svarsida før skjemaet vert opna. På skjemasida ligg direktelenker til alle skjema.

Særattestasjon for revisor skal fyllast ut på papir som før. Skjemaet ligg under "Skjema/Papirskjema".

Søknad om Uttrappingstilskot skal og sendast på papir.

I tillegg må dei partipolitiske ungdomsorganisasjonane søkje om internasjonal grunnstønad på papir.

Lykke til med søknaden!