Print

Søknadsskjema

Departementet arbeider framleis med nytt regelverk. Då dette ikkje er ferdig enno, veit vi ikkje kva som vil hende for søknadsåret 2007. Dermed vert det ikkje lagt ut søknadsskjema enno. Vi veit heller ikkje kva tid søknadsfristen vert.

Vi vil leggje ut meir informasjon når vi høyrer frå departementet.