Print

Status på utmåling av grunnstønad 2008

Første utmåling av stønad til internasjonalt arbeid er gjort, og vert lagt ut under tildelinger. Organisasjonane skal ha stønaden på konto i laupet av veke 17.

Fyrste utmåling av stønad til nasjonalt arbeid vert gjort i laupet av veke 18.