Print

Tilskotet for 2006 vert fordelt i veke 6


Tilskotet til organisasjonane i gruppe 1 og 2 vert fordelt og sendt til utbetaling i veke 6.

For organisasjonane i gruppe 3 vert det utbetalt ein A-konto utbetaling basert på 50 % av tilskotet i 2005. Årsaka til dette er at Fordelingsutvalet ynskjer å sjå nærare på tilskotet til denne gruppa.

Tilskotet til organisasjonane med etableringstilskot vert fordelt og utbetalt frå og med veke 6.

Den internasjonale grunnstønaden vert fordelt og utbetalt seinast i veke 7.