Print

Tilskotsbrev og 2. utbetaling av tilskot for 2017

Vi satser på at 2. halvdel av tilskotet for 2017 vil være på konto før juli i år. Tilskotsbrevet, med endeleg sum for året, vil verte sendt seinast 27. juni i år.