Print

Tilskotsbrev og utbetalingsanmodning sendt 11. februar

Tilskotsbrev til båe nasjonal og internasjonal grunnstønad 2013 vert sendt 11. februar. Tilskot bør være på konto innan 3 veker.