Print

Pressemeldingar og -oppslag

På denne sida finn du lenkjer til pressemeldingar frå Fordelingsutvalet, og diverse oppslag vedrørande utvalet, tilskotsordninga og/eller relaterte saker. Du finn òg lenkjer til pressemeldingar frå Barne- og likestillingsdepartementet og andre departement.

Oppdatert 25. september 2009

Presseoppslag vedr. Fordelingsutvalet og tilskotsordninga

- Kommentar fra LNU i Dagbladet vedrørende forskriftsendringa i 2009.

- Kronikk Dagbladet 2009 vedrørande forskriftsendringa i 2009

- Om forskriftsendringa 15.september 2009 (BLDs hjemmeside)

- Fordelingsutvalets høyringsbrev i samband med forskriftsendringa av 15. september 2009.

- Høringsbrev i samband med forskriftsendringa av 15. september 2009.

- TV 2 om SUKAO og Riyo-Rajo, TV2 31.10.2006

- Legger alle kortene på bordet, nettavisen 01.11.2006

- Fører oss bak lyset, VG 31.10.2006

- Medhold i prinsippsak, artikkel frå nettavisa til Helgeland Arbeiderblad, 6. juni 2005

- Prinsippsak til departementet, artikkel frå nettavisa til Helgeland Arbeiderblad, 5. januar 2005

- Målungdom krever lavere straffer for medlemsjuks, artikkel frå nettavisa til Aftenposten, 14. august 2004

- Krever full sjekk av medlemslisten, artikkel frå nettavisa til Aftenposten, 13. august 2004

- Må ha statsstøtte for å betale for juks, artikkel frå nettavisa til Aftenposten, 13. august 2004

- Går løs på svindel mot staten, artikkel frå Aftenposten, 29. mars 2004

- Diktet opp organisasjon, artikkel frå Drammens Tidende, 26. mars 2004

- Avviser påstandene, artikkel frå Drammens Tidende, 26. mars 2004

- Anmeldt av departementet, artikkel frå Drammens Tidende, 26. mars 2004

- Norsk Målungdom og Fordelingsutvalget, lesarinnlegg i Klassekampen, 24. mars 2004

- Målungdom dømt til fengsel, artikkel frå Nettavisen, 17. desember 2003

- Påstand om fengselsstraff for målungdom, artikkel frå Aftenposten, 4 desember 2003

- Krever 3 millioner av målungdom, artikkel frå TV2s nettavis, 4. desember 2003

- Økokrim frafalt krav mot målungdom, artikkel frå Aftenposten, 3 desember 2003.

- Frafaller krav mot Målungdommen, artikkel frå Tv2s nettavis, 3. desember 2003

- Innrømmer medlemsjuks i Norsk Målungdom, artikkel i Aftenposten, 1. desember 2003

- Målungdommen erkjenner straffeskyld, artikkel frå TV2s nettavis, 1. desember 2003

- Målungdom vedgår straffeskyld, artikkel frå Aftenposten, 1. desember 2003

- Krever 10 millioner av målungdom, artikkel frå Aftenposten, 27. november 2003

- Vekst i kristne ungdomsorganisasjoner, artikkel frå Vårt Land, 15. september 2003

- "Målungdommen nekter å betale", artikkel frå Dagbladet, 30. april 2003

- "Målungdom bøtelagt for medlemsjuks", artikkel frå Dagbladet, 29. april 2003

- "Ungdom mot stoff skylder 100 000", artikkel frå Aftenposten, 7. april 2003

- "Målungdommen strøk tusen medlemmer i 1995", artikkel frå Dagbladet, 12. oktober 2002

- "Nynorsk medlemsjuks", artikkel frå NRKs nettsider, 11. oktober 2002

- "Navnet mitt er sverta", artikkel frå Dagbladet med intervju av Vidar Lund, leder i Noregs Mållag, 11. oktober 2002

- "Gamle medlemmer kan ha medført statsstøtte", artikkel frå VG, 11. oktober 2002

- "Økokrim fikk anonymt tips i fjor", artikkel frå Aftenposten 11. oktober 2002

- "Søker permisjon etter avsløringene", artikkel frå Aftenposten, 11. oktober 2002

- "Krever at juksemakere beklager", artikkel frå Nettavisen, 10 oktober 2002

- "Skal etterforske målungdom", artikkel frå NRKs nettsider, 10. oktober 2002

- "Krisemøte i natt etter juksavsløring", artikkel frå VG med intervju med daglig leder i Norsk Målungdom, 10. oktober 2002

- "Tror ikke på juksebevisene", artikkel frå Dagbladet med intervju av leiaren i Norsk Målungdom, 10. oktober 2002

- "Krever målungdom etterforsket", artikkel frå Nettavisen, 10. oktober 2002

- "Må straffes hvis TV2 avsløringene er riktige", artikkel frå VG med bl.a. statsråd Dåvøy, 10. oktober 2002

- "Målungdom etterforskes for millionjuks", artikkel frå Aftenposten med intervju av Økokrim-sjef Einar Høgetveit, 10. oktober 2002

- "Medlemsjuks for millioner", artikkel frå NRKs nettsider 9. oktober 2002

- "Sofistikert medlemsjuks", artikkel frå Rikets Tilstands nettsider, 9. oktober 2002

- "Kristenfolket kupper statsstøtte", artikkel i Dagbladet 21. september 2002.

- "Aksjon for demokrati og mangfold", høyringsutsegn frå 14 av barne- og ungdomsorganisasjonane i ordninga i samband med endringa av forskrifta (Blekkulfs Miljødetektiver, CISV Norge, Europeisk Ungdom, Juvente, Landsforeningen for Lesbisk og Homofil frigjøring, MA-Ungdom, Natur og Ungdom, Norges Unge katolikker, Norsk Målungdom, Norsk Skoleorkesterforbund, Students for a free Tibet, Ung Kirkesang, Ungdom mot EU, Ungdom Mot Narkotika)

- "Kamp om støtte til ungdomsorganisasjoner", artikkel i Aftenposten 12. september 2002. Bl.a. intervju med Martin Dahlin (N&U) og statssekretær Odd Anders With (BFD).

- "Dåvøy bommer", artikkel i Vårt Land 17. august 2002. Intervju med leder i KRIK, Kjell Markset

- "Vil forenkla", artikkel i Klassekampen 14. august 2002. Svar frå statsråd Dåvøy vedr. forenkling av forskrifta

- "Ikkje aktivitet", artikkel i Klassekampen 13. august 2002 vedr. forenkling av forskrifta

Pressemeldingar frå Fordelingsutvalet

Pressemeldingar frå Barne- og likestillingsdepartementet

Vågå ble Årets barne- og ungdomskommune 2006, 31.10.2006

10 millioner kroner ekstra til innsats mot fattigdom blant barn og unge, 06.10.2006

Ungdom må få reell innflytelse, 18.08.2006

Viktige anbefalinger for en ny frivillighetspolitikk for barn og unge, 29. juni 2006

Mer i støtte til barne- og ungdomsorganisasjonene, 25. januar 2006

Nytt offentlig utvalg skal se på statlig støttepolitikk til barne- og ungdomsorganisasjoner, 9. september 2005

Ny forskrift gir økt aktivitet og større mangfold , 19. desember 2002

Bedre vilkår for frivillige organisasjoner, 3. oktober 2002

Rekordstore bevilgninger til barn og familier, 3. oktober 2002

Forenklet tilskuddsordning for barne- og ungdomsorganisasjoner, 9. august 2002

-Styrk foreldreansvaret og øk barn og unges innflytelse (St.meld. nr. 39 - Oppvekst og levekår for barn og ungdom i Norge), 28. juni 2002

Pressemeldinger frå andre departement

- Hvor omfattende kan et frivillighetsregister bli? Notat til Arbeidsgruppe for utredning av etablering av et frivillighetsregister

- KKD skal samordne statens politikk overfor frivillig sektor fra 2005, pressemelding frå Statsministeren sitt kontor, 30. april 2004