Print

Forskrifta

Det er diverre inga nynorsk utgåve av føresegna, og vi må difor vise til bokmålsutgåva av føresegna.