Skjema

Print

 

På denne sida finn du lenke til skjema for søknad om nasjonal og internasjonal grunnstønad etter Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.

Fristen for å søkje for tilskotsåret 2019 er sett til 17. september 2018 for begge tilskotsordningane.

Alle organisasjonane skal levere søknad elektronisk gjennom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet si søknadsportal - Insights Grants. Informasjon om korleis du brukar den nye søknadsportalen finn du her: Hjelpeside til søknadsportal.

Du loggar inn i portalen gjennom denne lenka: soknadsportal.bufdir.no.

Vi oppfordrar alle til å lesa vår spørsmål-og-svar-side: spørsmål- og svarsiden.

For å komme inn i portalen må du logge inn med hjelp av ID-porten.

Det finnes to forskjellige skjemaer - nasjonal grunnstønad og internasjonal grunnstønad.

Det er laga eit Excel-ark for å hjelpe til med å halde oversikt over sentrale kurs og internasjonale aktiviteter:
Oversikt over kurs og internasjonale aktiviteter - grunnlagsåret 2016
Oversikt over kurs og internasjonale aktiviteter - grunnlagsåret 2017
Oversikt over kurs og internasjonale aktiviteter - grunnlagsåret 2018

Fylkesoversikt for grunnlagsåret 2015:
Fylkesoversikt 2017 - word
Fylkesoversikt 2017 - odt
Fylkesoversikt 2017 - pdf