Tildelingar

Print

 

Nasjonal grunnstønad
Driftsstønad til organisasjonane basert på medlemstal, lokallag, utbreiing, aktivitet og gruppeplassering.

Internasjonal grunnstønad
Driftsstønad til organisasjonane basert på internasjonale aktivitetar.

Nasjonal prosjektstønad
Stønad til prosjekt som med anna tar sikte på å utvikle organisasjonen sitt arbeid. Den nasjonale prosjektstøtta vart avvikla i desember 2002.

Internasjonal prosjektstønad
Stønad til prosjekt med internasjonalt tema og internasjonal deltaking. Den internasjonale prosjektstøtta vart avvikla i desember 2002.