Statistikk


Rapportar
Medlemsutvikling enkeltorganisasjoner 1977-2013


Diagrammer
Medlemsutvikling 1978 - 2017

Poengandel per utmålingskriterium 2011-2013


(08/07/2013)